German Flag Dutch Flag

Identificatieplicht

Wij zijn op grond van de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme verplicht al onze clienten te identificeren.

Voor rechtspersonen geldt dat er een origineel uittreksel van de Kamer van Koophandel en een kopie van een identiteitsbewijs van de rechtsgeldige vertegenwoordiger moet worden overgelegd.

Bij natuurlijke personen verlangt Heuzeveldt Advocaten uiteraard alleen een kopie van het identiteitsbewijs.