German Flag Dutch Flag

Onze rechtsgebieden

Heuzeveldt-5.jpg

Wij richten ons op ondernemings- en vennootschapsrecht, contractenrecht, insolventierecht, (bedrijfs)huurrecht, procesrecht en de incassopraktijk.

Concreet adviseren en zo nodig procederen wij o.a. met betrekking tot bedrijfsovernames, het aangaan en beeindigen van maatschappen en vennootschappen onder firma’s.

Zo kunt u bij ons terecht voor onder andere bedrijfsovernames, het opstellen van contracten zoals koop- en huurcontracten en algemene voorwaarden, het aangaan of beeindigen van maatschappen of vennootschappen onder firma, beoordeling van financieringscontracten e.d. en het innen van geldvorderingen.