German Flag Dutch Flag

Arbeidsrecht

Vroeger of later krijgt iedere ondernemer er mee te maken: werknemers, en dus arbeidsrecht.

Een goed arbeidscontract is essentieel om onaangename verrassingen te voorkomen. Door een proeftijd op te nemen bijvoorbeeld. En door de juiste contractsduur af te spreken.

Ook tijdens het dienstverband kunnen zich meningsverschillen voordoen, bijvoorbeeld over arbeidsomstandigheden of een concurrentiebeding. Ingewikkelde materie waarbij het zeker niet zo is dat de werkgever het eenvoudigweg voor het zeggen heeft.

En mocht het vervolgens allemaal toch anders lopen dan verwacht, dan kunnen wij de beëindiging van de arbeidsovereenkomst begeleiden. Een passende oplossing in onderling overleg, ontbinding via de kantonrechter of, desnoods, ontslag op staande voet.

Waar nodig verlenen wij bijstand bij reorganisaties waarbij meerdere werknemers moeten afvloeien.