German Flag Dutch Flag

(Bedrijfs)huurrecht

Huurrecht is veelzijdig. Voor woonruimte gelden andere regels dan voor bedrijfsruimte. Vervolgens wordt bij bedrijfsruimte weer onderscheid gemaakt tussen de ene soort bedrijfsruimte en de andere.

Dat is ingewikkeld. Bovendien is veel huurrecht dwingend recht. Dat wil zeggen dat je er niet van af kunt wijken, ook al heb je dat allebei – zowel de huurder als de verhuurder – destijds in de huurovereenkomst afgesproken.

Hoe zegt u een huurovereenkomst op, bijvoorbeeld? En wat doet u als de huurder daar niet mee akkoord gaat? In welk geval komt schadevergoeding in beeld?

Allemaal zaken waar u – zowel als huurder als verhuurder – mee te maken kunt krijgen. Kennis van zaken helpt dan om direct spijkers met koppen te slaan.