German Flag Dutch Flag

Contractenrecht

Het is van groot belang om gemaakte afspraken contractueel goed vast te leggen in een akte. Een akte is een schriftelijk stuk dat ook als bewijsstuk kan gelden. De ervaring leert dat veel juridische problemen, achteraf bezien, voorkomen hadden kunnen worden als in het verleden gemaakte afspraken goed zouden zijn vastgelegd in een helder opgestelde akte.

Het opstellen van een akte is minder eenvoudig dan het lijkt. Een goed opgestelde akte laat geen interpretatieverschillen toe. De kosten van het opstellen van een goed leesbare akte vallen in het niet in vergelijking met de kosten die gemaakt moeten worden als over een niet goed vastgelegde afspraak moet worden geprocedeerd.

Het recht verandert voortdurend. Nieuwe rechterlijke uitspraken en wetgeving leiden ertoe om in het verleden opgestelde contracten periodiek onder de loep te nemen, om deze aan het actuele recht aan te passen.