German Flag Dutch Flag

Incasso

De praktijk wijst uit dat veel schade voorkomen kan worden als een strak incassobeleid wordt toegepast.

Ons kantoor is in staat het gehele incassotraject adequaat uit te voeren.

Daar waar niet-advocaten uitsluitend bij de kantonrechter kunnen procederen hebben advocaten de bevoegdheid om bij alle gerechtelijke instanties te procederen. Daarbij zal telkens een zorgvuldige keuze worden gemaakt voor de te treffen rechtsmaatregelen. Te denken valt aan het voeren van een incasso-kort geding, het leggen van beslag, het aanvragen van het faillissement van de debiteur als pressiemiddel of het starten van een gewone (bodem)procedure.

Ons kantoor beschikt over een groot relatie-netwerk, waardoor vaak nuttige, aanvullende informatie over de onwillige debiteuren verkregen kan worden.

Voor wat betreft de kosten zal zoveel mogelijk geprobeerd worden om de kosten op de debiteur te verhalen. Voor zover er geen resultaat bereikt kan worden zullen de kosten zich beperken tot administratieve kosten.

Ook bestaat de mogelijkheid om speciale prijsafspraken te maken als meerdere zaken aan ons ter incasso worden aangeboden.

Vraagt u vrijblijvend naar onze incassovoorwaarden.