German Flag Dutch Flag

Ondernemings- en vennootschapsrecht

Bij besloten vennootschappen zijn aandeelhouders vaak tevens bestuurders van de onderneming. Zij hebben soms een tegengesteld belang ten opzichte van andere aandeelhouders, zoals participatiemaatschappijen. Dat kan tot juridische conflicten leiden.

Het is raadzaam om naast statuten ook een deugdelijke aandeelhoudersovereenkomst te sluiten, waarin vooraf allerlei zaken kunnen worden geregeld, zoals uittredingsverplichtingen en waardebepaling van de aandelen.

Hoe kan een bestuurder worden ontslagen door de aandeelhouder?

Wat is de rol van commissarissen? Kortom vooraf regelen voorkomt vaak veel problematiek.

Juridische begeleiding is vaak een must. Ons kantoor kan die rol vervullen.