German Flag Dutch Flag

Registratie rechtsgebieden

De hierna genoemde advocaten hebben zich op de volgende hoofd- (en sub) rechtsgebieden in het rechtsgebiedenregister van de Nederlandse orde van advocaten geregistreerd:

Eddy Heuzeveldt
staat geregistreerd op de volgende rechtsgebieden:

  • Insolventierecht (faillissement, surséance van betaling, WSNP)
  • Ondernemingsrecht (vennootschappen, verenigingen en stichtingen, agentuur en distributie, fusies en overname, bestuurdersaansprakelijkheid, beroepsaansprakelijkheid).
     

Jilles Knotter
staat geregistreerd op de volgende rechtsgebieden:

  • Insolventierecht (faillissement, surséance van betaling, WSNP)
  • Ondernemingsrecht (vennootschappen, verenigingen en stichtingen, agentuur en distributie, fusies en overname, bestuurdersaansprakelijkheid, beroepsaansprakelijkheid).


Op grond van deze registratie zijn zij verplicht elk kalenderjaar volgens de normen van de Nederlandse orde van advocaten tien opleidingspunten te behalen op ieder geregistreerd hoofdrechtsgebied.